Irodalomjegyzék

 

Babus Jolán 1976

Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. (Jósa András Múzeum kiadványai 6.) Nyíregyháza

 

Balassa Iván - Ortutay Gyula 1979

Magyar néprajz. Budapest

 

Bálint Sándor 1938

Népünk ünnepei. Budapest

 

Bálint Sándor 1973, 1989

Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest

 

Bálint Sándor 1977

Ünnepi kalendárium I-II. Budapest

 

Bartha Elek 1999

Görögkatolikus ünnepeink szokásvilága. Studia Folklorisztika et Ethnographica 41. Debrecen

 

 Benkő Éva 1989

Szatmár megyei néprajzi leírás 1854-ből. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. (1981-1983). 399-420. Nyíregyháza

 

Bihari Anna - Pócs Éva 1985

Képes magyar néprajz. Budapest

 

Bodnár Zsuzsanna 1989

A házhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek Szabolcs-Szatmárban. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. (1981-1983). 135-145. Nyíregyháza

 

Bodnár Zsuzsanna 1998

Évszázadok hétköznapjai, ünnepei. Nyíregyháza

 

Bodnár Zsuzsanna 2001

Népszokások, néphit, népmese, monda, ballada. In: Sivadó Sándor (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei. A megye néphagyományai. 63-140. Nyíregyháza

 

Bodnár Zsuzsanna 2016

A nyíregyházi tirpákok viselete. Mesélő Nyíregyháza. Városvédő füzetek 31. Nyíregyháza

 

Cservenyák László 1991

Betlehemes játék Nyírcsaholyban. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. 339-345. Debrecen

 

Dömötör Tekla 1983

Magyar népszokások. Budapest

 

Erdész Sándor 1974

Nyírség. Budapest

 

Farkas József 1988

Néprajzi írások Szatmárból. Folklór és Ethnografia 39. Debrecen

 

Ferenczi Imre - Ujváry Zoltán 1962

Farsangi dramatikus szokások Szatmárban. Műveltség és Hagyomány IV. Debrecen

 

Fernczi Imre 1982

Tiszaháti és felsőtiszai néphit és népszokások. Néprajzi dolgozatok 41. Szeged

 

Janó Ákos 1983

A fonó Szatmárban. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XVIII-XX. (1975-1977) 168-169. Nyíregyháza

 

Jávor Kata - Küllős Imola - Tátrai Zsuzsanna 1978

Kis magyar néprajz a rádióban. Budapest

 

Kerényi György 1982

Magyar énekes népszokások. Budapest

 

Kiss József 1989

Szerelmi babonák. Budapest

 

Kósa László - Szemerkényi Ágnes 1973

Apáról fiúra. Budapest

 

Luby Margit 1935

A parasztélet rendje. Budapest

 

Magyari Márta 1996

Szépség Pászka, az Úr Pászkája” A görög katolikus húsvéti kalács készítésének hagyományos formái. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1995-1996). 275-286. Debrecen

 

Márkus Mihály 1943

A bokortanyák népe. Budapest

 

Ortutay Gyula (főszerk.) 1977-1982

Magyar Néprajzi Lexikon I-V. Budapest

 

Ratkó Lujza 1993

A téli ünnepkör jeles napjai egy nyírségi faluban. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXIII-XXXV. (1990-1992). 109-131. Nyíregyháza

 

Ratkó Lujza 1996

„Nem úgy van most, mint vót régen ...” A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti kultúrában. Nyíregyháza-Sóstófürdő

 

Ratkó Lujza 1997

Jeles napok és dramatikus hagyományok egy nyírségi faluban. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXVII-XXXVIII. (1995-1996) 245-257. Nyíregyháza

 

Ratkó Lujza 2014

A vallási élet és az ünnepi szokások tárgyai. In: Ratkó Lujza (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. 627-682. Nyíregyháza

 

Szabó László 1964

A nagypénteki és húsvéti táplálkozás a beregi Tiszaháton. In.: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve IV-V. (1961-1962) 129-138. Nyíregyháza

 

Szabó László 1963

Húsvéti tojások a beregi Tiszaháton In.: Ethnographia LXXIV. 4. sz. 525-547.

 

Szabó Sarolta 1998

Adventtől vízkeresztig. Karácsonyi népszokások. In: A Sóstói Múzeumfalu időszaki kiállításainak vezetői 9. Sóstófürdő

 

P. Szalay Emőke 1992

Kalendáris szokások és népi hiedelmek Mátészalkán. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Mátészalka néprajza. 277-291. Debrecen

 

Szendrey Zsigmond 1927

Szatmár megye néphagyományai I. Ethnographia XXXVIII. 241-250.

 

Szendrey Zsigmond 1928

Szatmár megye néphagyományai II. Ethnographia XXXIX. 147-164.

 

Szendrey Zsigmond - Szendrey Ákos 1937

Szokások. In: A magyarság szellemi néprajza II. A magyarság néprajza IV. 186-210. Budapest

 

Tátrai Zsuzsanna 1990

Jeles napok - ünnepi szokások. In: Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság.102-264. Budapest

 

Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika 1997

Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest

 

Tárkány Szűcs Ernő 1981

Magyar népi jogszokások. Budapest

 

Ujváry Zoltán 1980

Népszokás és népköltészet. Debrecen

 

Ujváry Zoltán 1983

Játék és maszk. I-III. Debrecen

 

Ujváry Zoltán 1988

Játék és maszk. IV. Debrecen

 

Ujváry Zoltán 1991

Farsangi népszokások. Debrecen